หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


จ้างโครงการลงลูกรังถนนวังตาอู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการลงลูกรังถนนวังตาอู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2562 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ข้าวเม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2562 ]จ้างโครงการติดตั้งไฟกระพริบ หมู่ที่ 2,3,5,8 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 13 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จ่ายขาดจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการติดตั้งไฟกระพริบ หมู่ที่ 2,3,5,8 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 13 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จ่ายขาดจากเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ก.พ. 2562 ]จ้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.พ. 2562 ]จ้างเหมาทำป้ายปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเขตเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโตนด-สถานีรถไฟมาบพระจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ธ.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดโตนด-สถานีรถไฟมาบพระจันทร์ หมู่ที่ 11 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ธ.ค. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างราวกั้นอันตราย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]จ้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 12 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2561 ]ซื้อDLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2561 ]จ้างโครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 12 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]จ้างโครงการก่อสร้างราวกั้นอันตราย หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ รถยนต์กองช่าง ทะเบียน กฉ 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวเม่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 พ.ย. 2561 ]

  (1)